Đội ngũ

 • Johnson Choi
 • Chủ tịch HĐQT Sunwah Kingsway Việt Nam
 • Giám đốc điều hành của Tập đoàn Sunwah Hồng Kông 
 • Phó Tổng Giám đốc Phát triển nhà Sunwah
 • Phó Chủ tịch của Tập đoàn Sunwah Tech Consulting Quảng Đông
 • Giám đốc của  Sunwah Vision Film Distribution Quảng Đông
 • Giám đốc của Canada Sunwah Foods
 • Louis Nguyen
 • Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc của Saigon Asset Management (SAM), công ty quản lý quỹ và tư vấn với giá trị tài sản quản lý trên 100 triệu Đô-la Mỹ
 • Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc của Saigon Asset Management (SAM)
 • Cựu Giám Đốc Điều Hành tại Vina Capital, Việt Nam. Công ty quản lý quỹ với hơn 1.5 tỷ USD giá trị tài sản
 • Đồng sang lập IDG Venture Vietnam. Quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ với hơn 200 triệu USD giá trị tài sản
 • Cựu Phó chủ tịch Intelligent Capital, San Francisco, Mỹ. Boutique technology M&A với hơn 1 tỷ USD giao dịch đã thực hiện
 • Cựu Giám Đốc Điều Hành tại Osprey Ventures, thung lũng Silicon, quỹ đầu tư công nghệ mạo hiểm với 100 triệu USD giá trị tài sản
 • Giữ nhiều vị trí quản lý trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính và hoạt động sản xuất tại NEC, Apple Computers, và KPMG ở California, Mỹ
 • Thành viên Hội Đồng Quản Trị của nhiều công ty niêm yết và tư nhân ở Việt Nam và Mỹ